Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

niemoc
niemoc
1649 f2be

June 22 2017

7985 6d9a
Reposted fromerial erial viagdziejestola gdziejestola

June 19 2017

niemoc
ODESZLI OD SIEBIE Z POWODU NIEUSTALEŃ
Odeszli od siebie z powodu nieustaleń
Zgubili adresy i zapomnieli twarzy
Wracali do wspomnień co najwyżej z uśmiechem
Po którejś tam wódce kiedy robi się gorzko

Nie - ani ich pociąg ani też katastrofa
Ani deszcz też nie złączył To było bezpowrotne
To że bardzo kiedyś z powodu nieustaleń
Odeszli od siebie na dwa bieguny mostu
— Stanisław Grochowiak
Reposted fromperelin perelin viagdziejestola gdziejestola
niemoc
5556 6696
Reposted fromretro-girl retro-girl

June 18 2017

niemoc
Był sobie mężczyzna, którego pokochałam.

I przez kilka krótkich chwil - trwających tyle co oddech, co szept - pomyślałam, że może i on mnie pokocha.

— moja parafraza B. C. Cherry: "Ogień, który ich spala"
Reposted frompensieve pensieve viatobecontinued tobecontinued
niemoc
Moje serce nie zawiodło. To ktoś zawiódł moje serce.
— Jess Rothenberg “Po tamtej stronie ciebie i mnie”

June 17 2017

niemoc
Nie było już dla nas szans (...), ale chciałam wyjaśnień. Chciałam wiedzieć dlaczego.

— Lisa De Jong "Kiedy pozostaje żal"

— nadal chcę...
niemoc
Haruki Murakami, Norwegian Wood
7783 ba6c 500
Reposted fromikillorigami ikillorigami viajoannna joannna

June 16 2017

niemoc
Wiesz jak to jest gdy kolejny raz uświadamiasz sobie jak naiwna jesteś? Czułaś się chciaż raz tak zdeptana, że było Ci wstyd przed samą sobą? 
— i którędy iść? którą wybrać z dróg?

June 15 2017

niemoc
niemoc
1813 abf4
Reposted fromrisky risky viaklaudialucja klaudialucja

June 14 2017

niemoc
Marzę o kimś, kto zmiesza się ze mną, rozcieńczy samotność.
— 'Bliźniaczo samotni'- K.Nosowska
7766 19ec 500

rasarnava:

Katzenversammlung (The Cats’ Assembly) by Quint Buccholz, 1995

June 13 2017

niemoc
6996 4e8f 500

oko dnia. J. Carroll.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viagdziejestola gdziejestola

June 12 2017

niemoc
Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy.
— Jakub Żulczyk
niemoc

Zakochaj się na wiosnę, mówili. Będzie fajnie, mówili.

June 10 2017

niemoc
kiedyś przyjdzie taki czas, że zatęsknimy za sobą oboje, ale nie będziemy mieli odwagi nawet ze sobą porozmawiać.
Reposted fromwaflova waflova viagdziejestola gdziejestola
niemoc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl