Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

niemoc
7028 d530
niemoc

August 17 2017

0705 740c
Reposted frommakswilczur makswilczur viapozakontrola pozakontrola

August 16 2017

niemoc
2864 f2ed
Reposted fromiloveyou iloveyou vianoexpectations noexpectations
niemoc
Miałam Cię. Wydawało mi się nawet, że słyszę bicie Twojego serca. To dobry znak, to przejaw, że je masz. Miałam Cię.Może nie całego, ale wystarczająco dużo, aby czuć Twoje ciepło. Miałam Cię. Może tylko na parę chwil, ale nigdy ich nie zapomnę. Miałam Cię. A teraz bal się skończył. Kopciuszek wraca do codzienności.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaframbuesa frambuesa

August 11 2017

niemoc
Czekałam, ale Ty już się o tym nie dowiesz.
Reposted fromwiwiana wiwiana viaszydera szydera

August 09 2017

niemoc
niemoc
Milczenie u faceta oznacza, że to koniec, ale Ci jeszcze nie powiedział.
— Shameless
niemoc
A jednak lepiej być samotną, niż niemile widzianą.
— Mark Twain

August 08 2017

niemoc
-czego żałujesz?
-złudzeń...

August 07 2017

niemoc
Plan jest taki, by zapominać o tobie odrobinę częściej niż sobie przypominać.
niemoc
1612 b8dd
niemoc
To smutne kiedy rozpada się przyjaźń i sam nie wiesz dlaczego, bo nie pokłóciliście się ale po prostu nie umiecie już rozmawiać jak kiedyś.
- Autor nieznany
— cholernie smutne...
niemoc
6905 6215
Reposted fromkarahippie karahippie viagdziejestola gdziejestola
niemoc
5282 ddca
Reposted fromtwice twice viarawwwr rawwwr

August 05 2017

niemoc
6062 212e 500
Reposted fromekscentryczka ekscentryczka viaszydera szydera
niemoc
Ty milczysz i ja milczę
- tylko to nas teraz łączy.
— Kaja Kowalewska / Magnetyzm

August 04 2017

niemoc

– To koniec – powiedział.

– Nie dzwoń do mnie więcej – powiedziała ona.

On uwierzył. Ona nie. 

— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea

August 03 2017

niemoc
1680 9c2c
egon
Reposted fromuoun uoun viaszydera szydera
niemoc
(...) nie wolno zbytnio zamykać się w sobie, bo można stać się zupełnie nieczułym. Serce nasze zmienia się wówczas w sopel lodu, człowiek w żywego trupa i życie traci cały smak.
— Guillaume Musso – Ponieważ Cię kocham
Reposted fromnyaako nyaako viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl