Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2019

niemoc
Jesteśmy płodzeni, ale nie wychowywani, ci, którzy nas spłodzili, występują
przeciwko nam z całą swoją tępotą, z całą tą niszczącą człowieka
bezradnością, i już w ciągu pierwszych trzech lat życia rujnują wszystko
w nowym człowieku, o którym nic nie wiedzą, a jeśli cokolwiek wiedzą, to
tylko tyle, że zrobili go bezmyślnie i nieodpowiedzialnie, nie mają też pojęcia,
że tym samym popełnili największą zbrodnię.
— Thomas Bernhard
Reposted fromlifeless lifeless viahavingdreams havingdreams

August 19 2019

niemoc
Kochała go jeszcze, bo miłość tak szybko nie odchodzi, potrzebuje czasu, zanim się zbierze, pójdzie i ostatecznie zamknie za sobą drzwi. Ale miłość nie czuła się już u niej dobrze. Stała się nieufna, znużona i nadszarpnięta. Niczym złamany kwiat, który jeszcze przez chwilę kwitnie, ale już zwiesza płatki i nieuchronnie obumiera.
— Charlotte Link – Wielbiciel
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via48hrs 48hrs

August 17 2019

niemoc
9359 ddde 500

August 16 2019

niemoc
Wszystko, co udaje ci się zdobyć, to tylko kolejna rzecz, którą stracisz.

- Chuck Palahniuk, Udław się
Reposted fromszela szela viawakemeupx wakemeupx

August 14 2019

6986 31f4

August 12 2019

niemoc
6846 5e52

August 09 2019

niemoc
Mała, pozwól odejść temu, który odzywa się raz na jakiś czas. Zrobisz wtedy miejsce dla mężczyzny, który musi usłyszeć cię codziennie, żeby nie zwariować. 
Pozwól odejść temu, który nie ma ci nic do powiedzenia. Zrobisz wtedy miejsce dla mężczyzny, który chce ci opowiedzieć każdy swój dzień.
Pozwól odejść temu, który ucieka od problemów. Zrobisz wtedy miejsce dla mężczyzny, który każdy konflikt chce rozwiązać, bo relacja z tobą jest dla niego zbyt ważna, by ryzykować jej utratę.
Pozwól odejść temu, który szuka spojrzeń innych kobiet. Zrobisz wtedy miejsce dla mężczyzny, który nie może oderwać od ciebie wzroku. 
Pozwól odejść temu, który już dawno pozwolił odejść tobie. Zrobisz wtedy miejsce dla mężczyzny, który zrobi wszystko, by cię zatrzymać.
Pozwól odejść ze swojego życia temu, który nie potrafi cię kochać. Zrobisz wtedy miejsce dla mężczyzny, któremu łatwiej byłoby przestać oddychać, niż ciebie nie kochać.
— Listy do małej
Reposted fromjoannem joannem vianotperfectgirl notperfectgirl

August 08 2019

niemoc

"Tak naprawdę największy kłopot z uczuciami polega na tym, że nie da się ich przechytrzyć. Nie da się oszukać smutku, rozpaczy. Udawać, że nie istnieją. Nie da się upchnąć gdzieś złości ani poczucia straty. One zawsze wracają. Nie da się zafałszować radości, euforii ani podziwu. Uczucia po prostu są. A do tego są mądre. Mówią nam wiele o nas samych, o innych ludziach, o tym, w czym żyjemy. Jak drogowskazy pokazują nam, czego nam potrzeba, co nas uwiera, gdzie daliśmy z siebie być może za dużo, a gdzie oczekiwaliśmy więcej".

— Agnieszka Jucewicz "Czując. Rozmowy o emocjach"
niemoc
Nie ma co kochać tych, Którzy nie mają czym kochać
— Tymek "Klubowa suka"

August 07 2019

niemoc
5248 ba3a 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viadreamadream dreamadream

August 05 2019

niemoc
Myślę, że to ważne: uświadomić sobie, że możesz za czymś tęsknić i jednocześnie wcale nie chcieć tego z powrotem.
— Paulo Coelho
niemoc
0235 7d62 500
Reposted fromsoftboi softboi viawakemeupx wakemeupx
niemoc
3747 3d95 500
Reposted fromkarsina karsina viasarazation sarazation
niemoc
Żyjemy w świecie, w którym pogrzeb jest ważniejszy od zmarłego, wesele jest ważniejsze od miłości, wygląd ważniejszy jest od intelektu. Żyjemy w kulturze opakowań, która gardzi zawartością.
— Eduardo Galeano
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf via48hrs 48hrs

August 03 2019

niemoc
niemoc

August 02 2019

niemoc

Postęp jest niemożliwy bez zmiany, a ci którzy nie mogą zmienić swoich umysłów - nie mogą zmienić niczego.

— ~George Bernard Shaw
Reposted fromfoodforsoul foodforsoul viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
niemoc
Nie chcę już więcej kochać, cierpieć, czekać ani wierzyć w rzeczy, których nie potwierdza życie.
— Marek Hłasko
Reposted fromfonar fonar viawakemeupx wakemeupx

July 31 2019

niemoc
Szukałem słów, których jak zawsze nie było.
— Witold Gombrowicz "Ferdydurke"
niemoc
"Ból rozstania potrafi być straszny, a patrzenie, jak druga strona zapomina, jeszcze go pogłębia. Chcąc jak najszybciej zapomnieć, wyrywamy z siebie mnóstwo uczuć i każdej następnej osobie mamy mniej do zaoferowania, a w wieku trzydziestu lat jesteśmy bankrutami."
Nie mam nic do zaoferowania. 
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianotperfectgirl notperfectgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl