Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2017

niemoc
Przychodzi taki moment, że siadasz, załamujesz ręce i płaczesz, bo mimo ciągłego ogarniania, działania i robienia rzeczy, nic nie jest zrobione.

October 20 2017

niemoc
Najgorsza jest niewiedza, bo ona budzi wyobraźnię, i to zawsze w złym kierunku, bardzo często zupełnie błędnym.
— Krystyna Siesicka

October 16 2017

Dzień milczenia zamienił się w tydzień.
Tydzień w miesiąc.
Miesiąc w rok.
A rok w lata.
I tak o to zakończyła się ta bajka..
— (via musicgirl02)
Reposted fromkostuchna kostuchna viaheartbreak heartbreak

October 12 2017

niemoc
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
niemoc
Poznawanie drugiej osoby polega na odkrywaniu świata znaczeń, jakie ona nadaje.
— Zajęcia ze Złożonych Procesów Poznawczych, temat: język
Reposted frommarkotna markotna viagdziejestola gdziejestola

October 08 2017

niemoc
oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.
niemoc
5777 6a82
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte

October 07 2017

niemoc
1853 a3bc
.
Reposted fromcollageanka collageanka viaPoranny Poranny
niemoc
Czasami nie mamy drugich szans. Czasami rzeczy po prostu się kończą.
— Colleen Hoover

October 03 2017

niemoc
2580 3407

September 27 2017

niemoc
3854 7b79
Reposted fromodnowa odnowa viaoutoflove outoflove

September 25 2017

niemoc
0843 7a7f 500
Anna Bilińska-Bohdanowicz, Ulica Unter den Linden w Berlinie | 1890, olej, płótno, 82 × 60 cm, Muzeum Narodowe w Warszawie
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viavolldost volldost

September 24 2017

4296 8f55 500
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viaszydera szydera
niemoc
4150 28a5 500
Reposted fromkrzysk krzysk viapsychoviolet psychoviolet

September 17 2017

niemoc
1649 f2be
niemoc
5268 764f
17/9/17
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viafrotka frotka

September 16 2017

Przez chwilę ubzdurałam sobie, że jestem na tyle interesująca i atrakcyjna, że chciałbyś ze mną być.
Reposted fromsoplica soplica viagdziejestola gdziejestola
niemoc
Brał sobie do serca słowa bez znaczenia i stał się bardzo nieszczęśliwy.
— “Mały Książę” Antoine de Saint-Exupry

September 15 2017

1612 e4f3 500

electripipedream:

Vassar college girls practicing Greek dances
1923

Reposted fromhelenadara helenadara viaHypothermia Hypothermia
niemoc
5405 d971
Reposted fromoiv13 oiv13 vialonelinessisthekey lonelinessisthekey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl