Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2019

niemoc
Ona zawsze ma nadzieję, dlatego zawsze się myli.
— Tommy Shelby
Reposted fromaleander aleander vialottibluebell lottibluebell

October 07 2019

niemoc
7528 cd1d 500
Reposted frompiehus piehus viahormeza hormeza

October 06 2019

niemoc
1702 ce23
Reposted byhashkudlatynotyourstrawberry

October 05 2019

niemoc
Co ma przeminąć, to przeminie. A co ma zranić do krwi zrani.
— M. Bajor
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viaszydera szydera
niemoc
1398 a21c
Reposted fromfeegloo feegloo viaPoranny Poranny

September 26 2019

niemoc
4722 0333 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

September 23 2019

niemoc
Nie liczyłem na nic. To znaczy liczyłem, że odwzajemnisz z czasem moje uczucie. Przecież nie mieściło mi się w głowie ni w sercu, że możesz nie odwzajemnić. Bo niby jak ty, cały mój świat, mógłby się mnie wyrzec?
Czekałem cierpliwie. Po tylu latach człowiek uczy się czekania. Umie czekać. Czekałem.
— Ignacy Karpowicz
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaimpulsivee impulsivee
niemoc
Chciałabym nigdy Cię nie spotkać. Nigdy nie pójść na pierwszą randkę, ani na następne. Nigdy nie zaufać. Nigdy nie pokochać.
— wtedy w walentynki
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaimpulsivee impulsivee

September 21 2019

niemoc

September 19 2019

niemoc
5213 24b0 500
Reposted fromPoranny Poranny
niemoc
- Co Cię najbardziej boli, co jest najsmutniejsze?
- Rozczarowania. Bo wcale nie to, że ktoś mi pokaże, że mnie nie lubi. Wcale nie to, że ktoś mnie wkurwi. Wcale nie to, że ktoś mnie wyzwie, obrazi, odrzuci. Najbardziej bolą rozczarowania. Jak spodziewasz się po kimś X, a on robi takie totalnie skrajne Y. Jak wierzysz komuś w X, a on robi Cię w chuja ze swoim Y. Jak ufasz, że ktoś jest X, a on ma niezły ubaw z Twojej naiwności. Tak, to właśnie jest najgorsze i najsmutniejsze.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
niemoc
1965 92df 500
Reposted frompiehus piehus viawakemeupx wakemeupx

September 17 2019

niemoc
5495 d872
niemoc
0755 b674 500

September 15 2019

niemoc
3316 d81a 500
Reposted fromonlyman onlyman viainsanedreamer insanedreamer

September 14 2019

niemoc
I gdy myślisz, że wszystko jest już poukładane, akurat wtedy uderza wiecznie majaczące w powietrzu widmo totalnej klapy
niemoc
7920 a798 500
Reposted frommessinhead messinhead viadotkliwie dotkliwie

September 12 2019

niemoc
Uczono nas matematyki, a nie umiemy obliczyć, czy wystarczy nam sił. Uczono nas języków, a nie umiemy się w nie ugryźć. Uczono nas historii, a nie umiemy odróżnić przeszłości od chwili obecnej. Uczono nas o innych, a nie umiemy siebie.
— znalezione (via wiikitoria)
Reposted fromlovvie lovvie via48hrs 48hrs

September 09 2019

niemoc
3009 c459 500

September 01 2019

niemoc
Zastanawiała się czasami, jak to jest, kiedy człowiek sobą nie gardzi. Kiedy dokładnie wie, kim jest, i ta świadomość napawa go dumą.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl