Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2020

niemoc
4227 8746 500
Reposted fromfeegloo feegloo viatobecontinued tobecontinued

February 14 2020

niemoc
1388 62b1 500
Reposted fromhrafn hrafn
niemoc
Najgorsza nie jest nienawiść czy nieodwzajemnione uczucie, a obojętność. Kiedy już nie czekasz, nie zerkasz, nie myślisz, nie analizujesz, nie szukasz przypadków, nie tworzysz scenariuszy. Najgorszy jest moment, kiedy zdajesz sobie sprawę, że miłość nie jest dla Ciebie.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viasilkdreams silkdreams

February 13 2020

niemoc
1580 8264
Reposted frombojesiewody bojesiewody viahrafn hrafn
niemoc
Obojętność nie oznacza ani spokoju, ani poczucia bezpieczeństwa.
— Amir Levine, Rachel Heller - "Partnerstwo bliskości"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahrafn hrafn
niemoc
8967 3fb9 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
niemoc
2676 bc13 500
Reposted fromRudeGirl RudeGirl viainsanedreamer insanedreamer

February 06 2020

niemoc
Bo jak z Tobą rozmawiam to mnie denerwujesz, a jak z Tobą nie rozmawiam to mnie denerwuje wszystko inne
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi

February 05 2020

niemoc
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamalice malice
niemoc
1837 7510 500
Reposted fromowca owca viatobecontinued tobecontinued
niemoc
Z czasem uświadomisz sobie, że nie chodzi o motyle w brzuchu, ale o spokój w sercu.
— znalezione.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasilkdreams silkdreams

February 04 2020

niemoc
Osobiście uważam, że człowiek wie, iż był szczęśliwy, jedynie z perspektywy czasu.
— Felicia Yap
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabetterthanlies betterthanlies
niemoc
1026 0aa3 500
niemoc
6174 a007 500
Reposted fromzciach zciach viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
niemoc
7542 02c1 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viacarmenluna carmenluna
niemoc
5918 edc8 500
Reposted fromnutt nutt viatobecontinued tobecontinued
niemoc

February 03 2020

niemoc
niemoc
0577 f7fd
Reposted fromtfu tfu viatobecontinued tobecontinued

February 02 2020

niemoc
9750 f005 500
BoJack Horseman, s06e15
Reposted frommovieguy movieguy viacarmenluna carmenluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl