Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2020

niemoc
7913 4a68 500
Reposted fromstroschek stroschek viatobecontinued tobecontinued

March 29 2020

niemoc
Marzenia? Sama nie wiem. Po prostu chciałabym żeby w końcu coś mi się udało. Żeby było trochę łatwiej, lepiej. Żeby ludzie byli warci czegokolwiek. Chciałabym mieć więcej czasu. Więcej szczęścia. Więcej uśmiechu na twarzy. Nie marzę o niczym szczególnym, nie chcę skakać na Bungee, zwiedzać całego świata albo władać wieloma językami. Chciałabym być szczęśliwa, mieć obok kogoś ważnego i dzielić z nim wszystko, całe swoje życie.
http://moblo.pl/profile/yezoo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialottibluebell lottibluebell

March 28 2020

niemoc
8924 caad 500

March 17 2020

niemoc
Jeśli nie zostawisz przeszłości za sobą, błędy, które popełniłeś, zeżrą cię żywcem.
— Stephen King

March 14 2020

niemoc
Lepiej, żebyś bardzo cierpiała teraz niż trochę przez całe życie.
— Anna Gavalda
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

February 28 2020

niemoc
1605 75b4 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viahormeza hormeza
1062 38bb 500
niemoc
8401 d86b 500
Reposted fromnoirceur noirceur viatobecontinued tobecontinued

February 25 2020

niemoc
5600 9e8b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaseaweed seaweed
niemoc
I myślę, że to będzie kiedyś piękne: powiedzieć komuś nie tylko chodź, ale w końcu też: zostań.
https://joannapachla.com/literatura/najpierw-seks-a-potem-wyjdz-czyli-dlaczego-nie-pozwalamy-sobie-na-rytualy/
Reposted fromsofever sofever viaMsChocolate MsChocolate
niemoc
niemoc
6774 6a56 500
Reposted fromnyaako nyaako viahavingdreams havingdreams

February 24 2020

niemoc
6297 2da1 500
Reposted fromzupazogorkiem zupazogorkiem viahormeza hormeza
niemoc
Wszystko będzie dobrze (...) choć jeszcze nie dzisiaj.
— Brittainy C. Cherry - "Art & Soul"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
niemoc
0180 1706
Reposted fromdesinteressement desinteressement viahormeza hormeza
niemoc
(...)zrozumienie znaczyć będzie więcej niż namiętność .
— Stefan Zweig – Balzac. Biografia
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viahormeza hormeza
niemoc
Wytrzymaj ból. Wyhoduj na nim kwiaty. Kwitnij delikatnie.
— Rupi Kaur
Reposted fromretro-girl retro-girl viaszydera szydera

February 23 2020

niemoc

February 22 2020

niemoc
Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahrafn hrafn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl